Direct contact? sapkampen@gmail.com

Update coronavirus

Beste ruiters (ouders en verzorgers)

Het corona virus houdt de gemoederen bezig, dat is ook bij onze manege het geval. Naar aanleiding van de recente aanscherping van maatregelen door de regering en het bericht vanuit Provincie Overijssel dat voor sportclubs en verenigingen, onder voorbehoud, pas vanaf 28 mei weer gestart kan worden met activiteiten, hebben wij als bestuur ons gebogen over wat dit voor onze manege betekend.

  • Alle lessen zijn t/m 28 mei opgeschort
  • Spel & Dressuurdag 28 maart is afgelast en inmiddels is bekend geworden dat ook de Landdag dit jaar komt te vervallen en verschoven wordt naar 2021.
  • De loterij welke plaats zou vinden tijdens Spel & Dressuurdag is doorgegaan in gewijzigde vorm. Notariskantoor Herwijer te Kampen heeft de trekking ten kantore uitgevoerd waarna de uitslag op facebook is geplaatst en zo spoedig mogelijk op onze website bekend zal worden gemaakt.
  • De gehele manege is, onder voorbehoud, tot 28 mei gesloten. Het is dan ook niet toegestaan om een vrijblijvend bezoek te brengen aan de manege zolang de voren genoemde maatregelen van kracht zijn.
  • De verzorging van de paarden wordt onder strikte regels uitgevoerd. Gelukkig beschikken wij over een aantal fantastische vrijwilligers die elke dag naar de manege gaan om de stallen schoon te maken, paarden hun zo noodzakelijke beweging te geven en te voorzien van voer.
  • Ten aanzien van de contributies hebben NOC NSF aan de verschillende sportbonden geadviseerd om vooralsnog wel de contributie te blijven innen. Veel kosten lopen door bij sportverenigingen en zoals u wellicht begrijpt ook bij onze manege. Wij sluiten ons dan ook bij dit advies aan.

We betreuren natuurlijk deze maatregelen, maar kunnen niet anders dan onze verantwoordelijkheid hierin nemen.
Wij rekenen op uw begrip en medewerking en wensen u in deze tijden veel goeds en gezondheid toe.

Het bestuur Zwartendijkruiters