Missie en visie

Missie

Een professionele begeleiding van onze doelgroep staat bij SAP voorop. We vinden het belangrijk dat onze ruiters met plezier kunnen paardrijden. Onze vrijwilligers hebben kennis van de beperkingen die de ruiters hebben en kunnen zich hierdoor goed focussen op wat iemand wél kan. Iedereen is een winnaar bij ons op de manege, we kennen geen verliezers - iedereen  mag er zijn.

Visie

Onze vrijwilligers zijn goed opgeleid. Zij worden intensief betrokken bij de stichting, net als de ouders. Zo bekijken we samen welke ruiter bij welk paard of welke pony past. We brengen de mogelijkheden van de ruiters in kaart en stemmen met ouders, verzorgers en vrijwilliger af wat de behoeftes zijn.

Doelstelling

SAP wil het paard- en ponyrijden voor mensen met een beperking bevorderen. Hierbij valt te denken aan een lichamelijke, geestelijke of sociale beperking.  Deze vorm van beweging middels paardrijden kan een aanvulling zijn op de therapeutische zorg en vergroot het levensgeluk.

Locatie

Sinds 19 September 1979 zijn wij gevestigd in het Hippisch Centrum Kampen aan de Zwartendijk. Samen met de de PSV, Paardensport Vereniging Kampen, beheren wij de grond en de gebouwen. Dit doen wij vanuit de Stichting Hippisch Centrum Kampen. Elke maand overleggen we met elkaar over onder meer het onderhoud, het verhuur van de stallen en het weiden van de paarden.

Organisatie

Iedere aangesloten vereniging/stichting binnen Stichting Hippisch Centrum Kampen heeft aan aantal stemgerechtigde bestuursleden afgevaardigd in het bestuur van het HCK. Via een afdrachtensysteem worden de huur van de stallen en weiden en de kosten voor voer en mest verrekend.

Bestuur SAP

SAP werkt met een stichtingsbestuur dat als opdrachtgever/werkgever functioneert voor alles wat voor de stichting van belang is. Het bestuur heeft de hiervoor benodigde taken en verantwoordelijkheden over de diverse functionarissen verdeeld. De stichting heeft twee werknemers in loondienst, dit zijn de instructrices. Verder bestaat de organisatie enkel uit vrijwilligers.