Nieuwsbrief 1 van 2018

Er is weer een nieuwsbrief verschenen met o.a. informatie over:

 • Van de bestuurstafel
 • Vrijwilligers
 • Inzet ouders tijdens de lessen
 • Spel- en Dressuurdag 14 april 2018
 • Verslag vrijwilligersinformatieavond
 • Interview met één van de oudste vrijwilligers bij de SAP: Rian Kruijt
 • Hallo ruiters en iedereen die betrokken is bij de SAP (van stagiaire Tara C.E. Bose)
 • Ondersteuning voor betalen lesgeld
 • Kledinginzameling
 • Agenda
 • Vakanties
 • Paardenweetjes over: Lucky en Afscheid Unycke
 • Kleurplaat
 • Sponsors

Veel nieuws dus!

Lees hier de eerste nieuwsbrief van 2018.