Prijzen

Het lesgeld bedraagt voor ruiters tot 21 jaar €35,00 per maand. Ruiters vanaf 21 jaar betalen €40,00 per maand. We hanteren een regel dat een tweede ruiter uit hetzelfde gezin een korting kan ontvangen van €5,00 per maand.
Belangrijk vinden wij het om het paardrijden betaalbaar te houden. Daarom hanteren we 2 tarieven. Mocht je heel graag willen paardrijden maar is dit financieel lastig, hebben we diverse fondsen in het leven geroepen.

We kunnen de volgende hulp  aanbeiden bij het betalen van het lesgeld voor ouders met een laag inkomen:

  • Het Jeugdsportfonds van de Gemeente Kampen met een de bijdrage is € 225 per jaar: via bijv. de school van uw kind kunt u hier een beroep doen, informatie bij Jeugdsportfondsconsulent Harriet Nijland van Sportservice Overijssel tel 038-4577782 of overijssel@jeugdsportfonds.nl

U betaalt dan € 18.75 per maand minder aan lesgeld aan de SAP .

  • Couponnensysteem van de Gemeente Kampen ter waarde van € 100 (bij inkomen tot 110% van het minimum inkomen), zie ook www.kampen.nl/coupon en daarna coupon inleveren bij de penningmeester.

U betaalt dan € 8.33 per maand minder aan lesgeld aan de SAP.

  • Indien desondanks het lesgeld voor u tot onoverkomelijke (financiële) problemen leidt, kan een verzoek om een individuele regeling bij het bestuur worden ingediend. Voor jonge ruiters kan in zo’n situatie het bestuur een beroep doen op het ZEKOP-fonds van de Stichting. Het bestuur zal dit dan per jaar beoordelen.