Prijzen

Het lesgeld bedraagt voor ruiters tot 21 jaar €35,00 per maand. Ruiters vanaf 21 jaar betalen €40,00 per maand. 


Wij vinden het belangrijk om het paardrijden betaalbaar te houden. Daarom hanteren we 2 tarieven. Mocht je heel graag willen paardrijden maar is dit financieel lastig, dan zijn er verschillende mogelijkheden om dit toch mogelijk te maken. 

We kunnen de volgende hulp  aanbieden bij het betalen van het lesgeld voor ouders met een laag inkomen:

  • Het Jeugdsportfonds van de Gemeente Kampen met een de bijdrage is € 225 per jaar: via bijv. de school van uw kind kunt u hier een beroep doen, informatie bij Jeugdsportfondsconsulent Harriet Nijland van Sportservice Overijssel tel 038-4577782 of overijssel@jeugdsportfonds.nl

U betaalt dan € 18.75 per maand minder aan lesgeld aan de SAP .

  • Couponnensysteem van de Gemeente Kampen ter waarde van € 100 (bij inkomen tot 110% van het minimum inkomen), zie ook www.kampen.nl/coupon en daarna coupon inleveren bij de penningmeester.

U betaalt dan € 8.33 per maand minder aan lesgeld aan de SAP.