Donateurs informatie

Donateur worden
Als stichting zijn wij afhankelijk van donateurs. Je kunt ons al steunen vanaf € 10 per jaar. Donateur worden? Mail dan naar info@zwartendijkruiters.nl.

Sponsor

Om aangepast paardrijden te kunnen aanbieden, ontvangen wij onder meer subsidie van de gemeente Kampen en het Groot Burger Weeshuis. Daarnaast zijn wij continu op zoek naar bedrijven die ons willen steunen met een gift. Sponsor worden? Mail dan naar info@zwartendijkruiters.nl.

ANBI
De belastingdienst heeft ons erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw donatie aan ons is daardoor voor u aftrekbaar als gift voor de inkomstenbelasting. Wij hoeven geen belasting te betalen over door ons ontvangen donaties, schenkingen en erfenissen.

Stichting Aangepast Paardrijden de Zwartendijkruiters

Contactgegevens: penningmeester@zwartendijkruiters.nl

Doelstelling
Onze stichting geeft aangepaste paardrijlessen met intensieve begeleiding aan kinderen en volwassenen met een geestelijke, sociale en/of lichamelijke beperking of handicap om hun revalidatie en integratie te bevorderen en hun levensgeluk te vergroten. Tevens bieden wij plaats aan vrijwilligers en stagiaires. Er zijn speciale investeringen nodig om de gehandicapte sporters te kunnen laten sporten.

RSIN-nummer: 6385813

Onze bestuurders ontvangen geen financiële beloning voor hun werk.

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur

Financiële verantwoording:

ANBI publicatie 311217

Sociaal jaarverslag van onze activiteiten:

Sociaal jaarverslag