Donateurs informatie

Donateur worden
Als stichting zijn wij afhankelijk van donateurs. Je kunt ons al steunen vanaf € 10 per jaar. Donateur worden? Vul dan dit formulier in. 

Sponsor
Om aangepast paardrijden te kunnen aanbieden, ontvangen wij onder meer subsidie van de gemeente Kampen en het Groot Burger Weeshuis. Daarnaast zijn wij continu op zoek naar bedrijven die ons willen steunen met een gift. Sponsor worden? Vul dan dit formulier in.

ANBI
De belastingdienst heeft ons erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw donatie aan ons is daardoor voor u aftrekbaar als gift voor de inkomstenbelasting. Wij hoeven geen belasting te betalen over door ons ontvangen donaties, schenkingen en erfenissen.

Stichting Aangepast Paardrijden de Zwartendijkruiters

Contactgegevens: penningmeester@zwartendijkruiters.nl

Doelstelling
Onze stichting geeft aangepaste paardrijlessen met intensieve (een op een) begeleiding aan kinderen en volwassenen met een geestelijke en /of lichamelijke beperking of handicap om hun revalidatie en integratie te bevorderen en hun levensgeluk te vergroten. Tevens bieden wij plaatst aan vrijwilligers en stagiaires. Er zijn speciale investering nodig om de gehandicapte sporters te kunnen laten sporten.

RSIN-nummer: 6385813

Onze bestuurders ontvangen geen financiële beloning voor hun werk

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur

Financiële verantwoording:

ANBI publicatie 311217

Sociaal jaarverslag van onze activiteiten:

Sociaal jaarverslag